ترانه متین معزپور بنام نقاب

متن آهنگ متین معزپور نقاب

آهنگ نقاب از متین معزپور

تکست آهنگ نقاب از متین معزپور

بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره
bin ain adma hich vaght khobiat joab ndarh
آخر بازی میبازه اونی که نقاب نداره بین این آدما اون کسی که توی گوشم همش از رفاقتش خوند
akhr bazi mibazh aoni ke nghab ndarh bin ain adma aon ksi ke toi goshm hmsh az rfaghtsh khond
وقتی فرصتشو داشت رفتی و جای خنجرش موند ولی ای کاش تو بمونی که ‍‍‍‍‍‍پناه قصه هاش شی
vaghti frstsho dasht rfti o jai khnjrsh mond oli ai kash to bmoni ke ‍‍‍‍‍‍pnah ghsh hash shi
نکنه تو هم مثل این آدما ازم جدا شی توو چشای خیس من نگاه کن و بگو هستی
nknh to hm msl ain adma azm jda shi too chshai khis mn ngah kn o bgo hsti
خدا اون روزو نیاره ببینم قلبمو شکستی منم اون که از رفاقت چیزی رو به یاد نداره
khda aon rozo niarh bbinm ghlbmo shksti mnm aon ke az rfaght chizi ro bh iad ndarh
اونی که دلش به جز تو به کسی اعتماد نداره منم اون که از رفاقت جون سالم در نبردم
aoni ke dlsh bh jz to bh ksi aatmad ndarh mnm aon ke az rfaght jon salm dr nbrdm
ساده بودم و همیشه چوب سادگیمو خوردم بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره
sadh bodm o hmishh chob sadgimo khordm bin ain adma hich vaght khobiat joab ndarh
بین این آدما هیچ وقت خوبیات جواب نداره آخر بازی میبازه اونی که نقاب نداره
bin ain adma hich vaght khobiat joab ndarh akhr bazi mibazh aoni ke nghab ndarh
بین این آدما اون کسی که توی گوشم همش از رفاقتش خوند وقتی فرصتشو داشت رفتی و جای خنجرش موند
bin ain adma aon ksi ke toi goshm hmsh az rfaghtsh khond vaghti frstsho dasht rfti o jai khnjrsh mond
ولی ای کاش تو بمونی که ‍‍‍‍‍‍پناه قصه هاش شی نکنه تو هم مثل این آدما ازم جدا شی
oli ai kash to bmoni ke ‍‍‍‍‍‍pnah ghsh hash shi nknh to hm msl ain adma azm jda shi
توو چشای خیس من نگاه کن و بگو هستی خدا اون روزو نیاره ببینم قلبمو شکستی
too chshai khis mn ngah kn o bgo hsti khda aon rozo niarh bbinm ghlbmo shksti

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *