پنج شنبه, 12 14th

Last update04:12:44 AM

ساخت مدرسه در حق برادر مرحوم

خانواده دکتر اسد زاده اعم از برادران و خواهران که خود اهل شهرستان خوی و ساکن تهران می باشند جهت خدمت به محل تولد خودشان  که روستای علی شیخ  از توابع بخش زراباد می باشد ساخت یک باب مدرسه دو کلاسه در روستای فوق را شروع کردند این مدرسه که بالغ برایک میلیار د ریال هزینه خواهد داشت در حق برادر مرحوم این خانواده شادروان دکتر عزت الله اسد زاده ساخته خواهد می شود و پیمانکار این پروژه متعهد شده است که در عرض سه ماه نسبت به ساخت و تحویل پروژه اقدام نماید  

مرحوم دکتر عزت الله  اسد زاده  

شما اینجا هستید: Home اخبار ساخت مدرسه در حق برادر مرحوم