پنج شنبه, 12 14th

Last update04:12:44 AM

تعهدات جدید خیرین برای امر مدرسه سازی در خوی

1- جناب آقای حاج سید ناصر محمد سیدی تعهد ساخت یکباب مجتمع آموزشی به هعمراه سالن ورزشی 

 

2-جناب آقای حاج اسداله امید تعهد ساخت یمباب مدرسه 6 کلاسه 

 

 

3- آقایان حجاج سیف الله و حاج تقی  علی اکبرزاده تعهد ساخت یکباب مدرسه 6 کلاسه در روستای خاکمردان 

 

4- اهالی روستای گوهران به نمایندگی آقای حاج زمان مختاری تعهد ساخت یکباب مدرسه 12 کلاسه

 

5- اهالی روستای یزدکان به نمایندگی آقای فیصل قاچ قای زاده تعهد ساخت یکباب مدرسه 6 کلاسه 

 

6- جناب آقای دکتر محمدعلی اسد زاده  تعهد ساخت یکباب مدرسه در روستای علی شیخ

 

7- آقای امید امیر یوسفی تعهد ساخت یکباب مدرسه 2 کلاسه در مناطق محروم

 

8- جناب آقای محمود موسی لو  تعهد ساخت سه باتب کلاس درس در روستای حبش سفلی 

 

9- جناب آقای اکبر نقی لو تعهد ساخت دو کلاس درس در مدرسه شهدای دیزجدیز

 

 

10- مرحوم حاج اسماعیلسالم خوئی اهدا یک قطعه زمین به مساحت 10856 مترمربع به مجمع خیرین مدرسه ساز خوی برای امر مدرسه سازی 

 

 

11- سرکار خانم رحیمه بنکدار مادرشهید عادل عظیم خانی اهدا 315 مترمربع زمین به مجمع خیرین مدرسه ساز خوی برای امر مدرسه سازی 

12-جناب آقای محمدرضا سرخابی تعهد ساخت یکباب مدرسه 2 کلاسه در مناطق محروم 

 

شما اینجا هستید: Home اخبار تعهدات جدید خیرین برای امر مدرسه سازی در خوی