پنج شنبه, 12 14th

Last update04:12:44 AM

نعهد ساخت نهمین مدرسه

جناب آقای حاج اسداله امید پدر شهید منصور امید نهمین مدرسه خود را متعهد شدند این خیر بزرگوار که قبلا" هشت مدرسه در مناطق مختلف شهر خوی ساخته اند اظهار نمودند تا زنده ام مدرسه خواهم ساخت و بنده عاشق مدرسه سازی است 

شما اینجا هستید: Home اخبار نعهد ساخت نهمین مدرسه