پنج شنبه, 12 14th

Last update04:12:44 AM

خانواده ای که در حق پدر مدرسه می سازند

خانواده مرحوم آقا نوه سی  با تعهد ساخت یک باب مدرسه 12 کلاسه با مشارکت اداره کل نوسازی  در حق پدر مرحو مشان شادروان سعید آقانوه سی به جمع خیرین مدرسه ساز پیوستند و نماینده این خانواده آقای فرید آقا نوه سی با مراجعه به مجمع خیرین مدرسه ساز خوی نسبت به تکمیل فرم تعهد اقدام نموده و مقدمات امر و محل ساخت مدرسه مشخص تا بعداز طی مراحل قانونی و امضای توافق نامه ساخت مدرسه  را شروع گردد 

شما اینجا هستید: Home اخبار خانواده ای که در حق پدر مدرسه می سازند