پنج شنبه, 12 14th

Last update04:12:44 AM

مادر شهید در حق فرزندشهیدش یک قطعه زمین به مدرسه سازی اهدا نمود

سرکار خانم بنکدار مادر شهید عادل عظین خانی با اهدا یک قطعه زمین به مجمع خیرین مدرسه ساز و فروش این زمین برای ساخت یک باب مدرسه بنام فرزند شهیدش در مناطق مرحوم بنا به گوشه ای ازوصیت نامه این شهید  یکباب مدرسه در مناطق محروم ساخته شود روحش شاد

وصیت نامه شهید :

 روی قبرم مثل برادر فتحعلی‌زاده گِلی باشد، زیرا در شهرمان کسانی هستند که نان روزمره خود را نمی‌توانند پیدا کنند و در زیر سقف‌های گِلی زندگی می‌کنند.
و اما شهید مهندس «محمد فتحعلی‌زاده» این چنین وصیت کرده بود: «سر قبرم، سنگ قبر برایم نسازید و قبری بسیار ساده و گِلی و یک تکه حلبی کوچک نباتی بگذارید تا یادتان همیشه باشد که هنوز در حلبی آبادها و روستاهای دور افتاده‌مان، مادران و خواهران و برادران و پدران‌مان حسرت غذای روزانه را می‌کشند». 

 

شما اینجا هستید: Home اخبار مادر شهید در حق فرزندشهیدش یک قطعه زمین به مدرسه سازی اهدا نمود