پنج شنبه, 12 14th

Last update04:12:44 AM

وراثی که به عهد پدر عمل کردند

وراث محروم حاج حسن چوبفروش در حق پدرمرحومشان ثلث اموالش را برای ساخت یکباب مدرسه 6 کلاسه در منطقه محله هزینه کردند این مدرسه که با شش کلاس درس در محل راهمائی حکمت تخه پل احداث میگردد بصورت مشارکتی با اداره کل نوسارزی مدارس احداث میشود  و خیر محترم نسبت به تعهد خود که 50% ساخت می باشد عمل کرده و تحویل اداره کل نوسازی شده است که نسبت به تکمیل ان اقدام نماید

 

           مرحوم حاج حسن چوبفروش 

        حاج غلامرضا چوبفروش نماینده وراث  و خیر مدرسه ساز

شما اینجا هستید: Home اخبار وراثی که به عهد پدر عمل کردند