ترانه همایون شجریان بنام مــــــــرا عـــمری به دنبالـــت کشاندی

متن آهنگ همایون شجریان مــــــــرا عـــمری به دنبالـــت کشاندی

آهنگ مــــــــرا عـــمری به دنبالـــت کشاندی از همایون شجریان

تکست آهنگ مــــــــرا عـــمری به دنبالـــت کشاندی از همایون شجریان

مــــــــرا عـــمری به دنبالـــت کشاندی

ســــــرانجامم به خــــــاکستر نشاندی

ربـــودی دفـــــــــــتر دل را و افســـوس

که ســــطری هم از این دفتر نخــواندی

گرفتـــــم عـــاقبت دل بر مــنت سوخت

پــــس از مرگم سرشکی هم فشاندی

گذشـــــت از مـــن ولـــی آخر نگــفتی

که بعـــد از مـــن به امــید که ماندی

مرا عمــــری به دنبالـــــت کــشــاندی

ســـــرانجامم به خاکــــستر نشــاندی

ربـــــودی دفتــــر دل را و افـــــــسوس

که سطـری هم از این دفـــتر نخواندی

گـرفتم عاقبت دل بر مــنت سوخـــــت

پس از مرگم سرشکـی هم فشاندی

گـــــذشت از مــــن ولـی آخر نگفــتی

که بعـــد از من به امیــــد که ماندی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *