ترانه سعود جلیلیان بنام مسه مسم مسه چویله مسم

متن آهنگ سعود جلیلیان مسه مسم مسه چویله مسم

آهنگ مسه مسم مسه چویله مسم از سعود جلیلیان

تکست آهنگ مسه مسم مسه چویله مسم از سعود جلیلیان

آهنگ گریه دار غمگین مسه مسم مسه چویله مسم

اهنگ جدید غمگین سعود جلیلیان

مسه مسم مسه چویله مسم

مسه تو هرچیکسم امشو ارای تو مه چه بیقرارم

شیته شیتدم شیت دو چاویلتم

سیلم نکه ساکتم مه بیدنه سرم قلبد درارم

بعد تو یار منم مریض و بیمار خنم

و دارو دیوار خنم و تونو و خاطراتد

بیکس و کار نه یه بارو نه صد بار

جمعد کردم هزار بار جواوم یه نیو لعنت و ذاتد

برشن ارام برشن ارام ساقی گرانه دردم

آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم

آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم

پیالگد پر بکه برا امشو خراوه حالمPic

امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم

امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم

فکرو خیال تمامی نیری انگار

و روزی چیدنه مه کارم یسه

سرم بیم ناو دار و دیوار

تو چیدنو منیش منم وگرده

یاد تنو غم و یه خط خاموش

کارم یسه بخوم غصه و غم و درد

تا بتونم بکم عشقد فراموش

برشن ارام برشن ارام ساقی گرانه دردم

آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم

آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم

پیالگد پر بکه برا امشو خراوه حالم

امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم

امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *