متن آهنگ محمد محمودی دیوونه

آهنگ دیوونه از محمد محمودی

تکست آهنگ دیوونه از محمد محمودی

چی میشد این همه ما دور از هم نباشیم
چی مشد ما دوتا مال همدیگه باشیم
چی میشه اگه مغرور نباشی وقتی که
میام کنارت هی نخوای ازم جدا شی
چی میشه نگاه کنی باز توو چشام
ولی دیگه اینبار نگی نمیشه باهات راه بیام
مشکل اینجاست که نمیشه ازت دل بکنم
نمیتونم حرف تو پیش هرکسی نزنم
اون که هرشب با فکر تو بیداره اون منم
مشکل اینجاست که نمیشه دلتو پس بدم بهت
این دیوونه یه جور خاصی شده عاشقت
مشکل اینجاست که برنمیدارم دست از سرت
آخه دیوونه کی مثل من میتونه اینقد عاشق تو باشه
دیگه توو دنیا غیر داشتن تو هیچی براش مهم نباشه
آخه دیوونه مگه میشه به روم نیارم که بی تو میمیرم
تو مال من باش دیگه جم نمیخورم از کنار تو جایی نمیرم
مشکل اینجاست که نمیشه ازت دل بکنم
نمیتونم حرف تو پیش هرکسی نزنم
اون که هرشب با فکر تو بیداره اون منم
مشکل اینجاست که نمیشه دلتو پس بدم بهت
این دیوونه یه جور خاصی شده عاشقت
مشکل اینجاست که برنمیدارم دست از سرت