متن آهنگ کاوه کاویان سرد

آهنگ سرد از کاوه کاویان

تکست آهنگ سرد از کاوه کاویان

خاطره دارم ازت ببین حالمونو تو فقط
میندازی تقصیر من باشه تو خوبی من بد
خاطره پر نگات پر تو بردی اصلا هر چیزی که بینمون بود
دلخورم چون نداشتم توقع ازت رفتی از پیشم چقدر زود
بی تو داغونم نبودی پای دلم کردی پشیمونم سرد و بی جونم
چی شدش کی بودی تو قلبت نمیدونم نه نمیدونم
رد شدی از من انگاری دیگه مهم نیست حال من اصلا
بشکنم کم کم خسته شد رفت کن دلت انگار از من کند دلت از من
چی شد دل تو انگار هوایی شد چی میخوای از جون من اخه
هرچی میخواستی همون میشد همون میشد بیقرارم میری
برمیگردی دنبالم بازیش گرفته قلبت ولی من نمیذارم نه نمیذارم
بی تو داغونم نبودی پای دلم کردی پشیمونم سرد و بی جونم
چی شدش کی بودی تو قلبت نمیدونم نه نمیدونم
رد شدی از من انگاری دیگه مهم نیست حال من اصلا
بشکنم کم کم خسته شد رفت کن دلت انگار از من کند دلت از من