متن آهنگ میلاد راستاد تو و حسودمبه طرفدارای با تو و طرفدار صداتو

آهنگ تو و حسودمبه طرفدارای با تو و طرفدار صداتو از میلاد راستاد

آهنگ های میلاد راستاد

متن آهنگ میلاد راستاد طرفدار

به سرم زد برم دورشم از این
شهر برم فاصله بگیرم شاید عزیزشم ヅ♬

فرصتامو داده بودم و تو
رفتی آخرش به سرت زد ヅ♬

بگو چی تو خودت دیدی
بگو بچه آخه کی آدمت کرد ヅ♬

باورت کرد آخرش رفت
من که دارم هواتو عجب ヅ♬

بتی که ساختم خب من از تو وفقط تو و فقط
تو و حسودمبه طرفدارای با تو و طرفدار صداتو ヅ♬

من که میمیرم برات عجب نتی میره رنگ صداتو

میزنم تصویر رو حرفاتو شدم تسخیر چشماتو فقط تو و فقط تو

شعر آهنگ میلاد راستاد طرفدار

به احساسم خندیدی قلب حساسم
از نفس افتاد ببین عشق تو بس سادم ヅ♬

هی بی روح و ساده ام دلخوشی هام
برنمیگردن بچگی کردم قبول دارم من خطا کردم ヅ♬

روش حساب کردم
من که دارم هواتو عجب بتی ヅ♬

که ساختم خب من از تو وفقط تو و فقط
تو و حسودمبه طرفدارای با تو و طرفدار صداتو ヅ

من که میمیرم برات عجب نتی میره رنگ صداتو
میزنم تصویر رو حرفاتو شدم تسخیر چشماتو فقط تو و فقط تو

به سرم زد برم دورشم از این
شهر برم فاصله بگیرم شاید عزیزشم

فرصتامو داده بودم و تو
رفتی آخرش به سرت زد

بگو چی تو خودت دیدی
بگو بچه آخه کی آدمت کرد

باورت کرد آخرش رفت
من که دارم هواتو عجب

بتی که ساختم خب من از تو وفقط تو و فقط
تو و حسودمبه طرفدارای با تو و طرفدار صداتو