متن آهنگ علیرضا جاوید یادم کن مثل من پنهانی در همان جاها که میدانم و میدانی

آهنگ یادم کن مثل من پنهانی در همان جاها که میدانم و میدانی از علیرضا جاوید

تکست آهنگ یادم کن مثل من پنهانی در همان جاها که میدانم و میدانی از علیرضا جاوید

یادم کن مثل من پنهانی

در همان جاها که میدانم و میدانی

در دلم هستی و خودت نمیدانی

در دلم هستی و خودت نمیدانی

عشق یعنی چشمانت گرمای

دستانت احساس پنهانت

هرکجا حس کردی در خم گیسویت

یادم کن در خیابانی که از سر دلتنگی

زیر لب میخواندم در دلم هستی و نگو نمیمانی

هرکجا حس کردی در خم گیسویت

جای دستی خالیست یادم کن

بعد من در هرجا بی دلیل و تنها

خیره ماندی جایی یادم کن