متن آهنگ امید جهان معجزه گری هوهو

آهنگ معجزه گری هوهو از امید جهان

تکست آهنگ معجزه گری هوهو از امید جهان

معجزه گری هوهو خیلی دلبری
بگو مشالله هوهو هوهو هوهو
هوهو هوهو هوهو بگو مشالله هوهو
هوهو هوهو هوهو هوهو
هوهو از همه سری هوهو
ناز و مهربون هوهو
تو عزیز جون هوهو بیا پیشم بمون
هوهو هوهو هوهو هوهو هوهو هوهو
معجزه گری هوهو خیلی دلبری
هوهو از همه سری هوهو
ناز و مهربون هوهو
تو عزیز جون هوهو بیا پیشم بمون
بگو مشالله هوهو هوهو هوهو
هوهو هوهو هوهو بگو مشالله هوهو
هوهو هوهو هوهو هوهو